CAMİ AHŞABI TAVAN KAPLAMA

Cami Ahşabı Tavan Kaplama Modellerimiz

Ahşap insanoğlunun kullandığı ilk yapı malzemelerinden biri olduğu düşünüldüğünde tarihte birçok eserin ahşapla yapıldığı rahatça söylenilebilir. Geçmişte kullanılan birçok yapım tekniği bugün modern mimaride de temel ve vazgeçilmez unsurlar olarak yerini almış, yeniliklere esin kaynağı olmuştur. İlk ahşap çatı kuruluşunun Frigyalılar tarafından uygulanmış olması ve bugün hala aynı metodun geçerli olması, ahşabın yapıda kullanım şekline küçük bir örnektir. Türklerin yerleştiği alanlarda ahşap malzemenin fazla bulunması sayesinde Cami Ahşabı Tavan Kaplama, Anadolu’nun ahşap ustaları tarafından geliştirilmiştir.

Dini mimaride daha çok Cami Ahşabı Tavan Kaplama ve mescitlerde kullanılan Ahşap Tavan ve sistemleri, Anadolu’da bir çok farklı bölgede türbelerde, tekke ve Mevlevihanelerde de karşımıza çıkmaktadır. Bu yapıların çoğu 19- 20 yy yapıları olmakla birlikte Selçuklu ve Beylikler döneminden kalma önemli yapılar da vardır.

Ahşap Tavan lı cami/yapıların ilk örneklerini Anadolu’da 12.yy sonunda, Anadolu dışında ise 10 ve 11.yy da görebilmekteyiz. Bu Cami Ahşabı Tavan Kaplama türü Orta Asya gelenekli olup, mukarnaslı taş süslemeyi, gerek oyarak gerekse işlenmiş küçük parçaların çivilerle çakılmasıyla ahşaba uygulamak suretiyle 13yy 2. yarısında gelişmiş ve Anadolu’ya has bir mimari oluşmuştur. Ahşap Tavan Kaplama camilerin büyük olanları genelde Ulu Cami plan tipindedir. Malzeme olarak çürüyebilen, yanabilen, parçalanabilen, kısacası kolayca tahrip olabilen ahşabın yapısından ötürü Selçuklu ve Beylikler döneminden günümüze orijinal olarak gelebilen çok az eser vardır. Günümüze gelebilen eserler ise sık sık onarım geçirmiştir.

Yapının durumu :

Cami Ahşabı Tavan Kaplama veya direğin kullanılması için yapının tamamının ahşap olmasına gerek duyulmamıştır. 21 yy betonarme yapılarında bile hala Ahşap Tavan kullanılmaktadır. Genel olarak tercih edilen tavan sistemi 17 yy a kadar kirişlemesi alttan (Ters Tavan) olanlardır. Özellikle de resim sanatındaki gelişmelere paralel olarak 18-19 yy camilerinde duvar resimlerinin yapılabilmesi için kirişlemesi alttan (Ters Tavan) olan sistem uygun olmadığından kirişlemesi üstten olan (Düz Tavan) sistem daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Karadeniz bölgesi örneklerinde dini yapılar sivil mimariden etkilenerek genellikle tamamı Cami Ahşabı Tavan Kaplama olarak yapılmıştır.

Gerek Cami Ahşap Tavan Kaplama, gerekse de diğer bölümler için tasarlanmış (veya isteğinize göre tasarlanabilecek, üzerinde çeşitli değişiklikler yapılabilecek olan) Cami Ahşabı Tavan Kaplama Dekorasyonu için firmamızla iletişime geçmeniz yeterlidir. Böylece birden çok yerle sürekli olarak temasta olarak koordinasyon görevini de üstlenmek zorunda kalmayacaksınız.